Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.12.2022 16:22 (Üye) Soru : kolay gelsin. defter beyana tabi mükellefimizin hem işyeri satışı, hem de internet satışı var. İşyeri satışı 800 bin tl, internet satışı 5 bin tl. 2023 yılı için bilanço olarak defter tasdik ettireceğiz. Sorum şu, 2023 yılı temmuz ayında e fatura, 2024 yılında e deftere mi tabi olacağız. İnternet satışlarının sabit işyeri satışları ile irtibatlandırılmasını nasıl dikkate alacağız.

Cevap : Mükelelfin internet satışının olması yeterli bir unsurdur. İnternet satışı düşük de olsa aşağıdaki rakamların oluşması yeterlidir. Konu ile ilgili olarak yayımlanan VUK Tebliğlerinde, E-ticaretin yanı sıra normal satış hasılatı ayrımı yapılmamıştır. BRÜT SATIŞ HASILATI kavramı na göre toplam satış bedeli dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz. Bu durumda Yıl/Yıllar a göre oluşan BRÜT SATIŞ HASILATI na göre e-defter tutulacağı görüşündeyiz ELETRONİK (İNTERNET) ORTAMDA MAL VE HİZMET SATIŞI YAPANLAR İÇİN GEÇİŞ TARİHLERİ: (Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler.) YIL BRÜT SATIŞ HASILATI E-FATURA E-DEFTER 2020-2021 1 MİLYON TL 01/07/2022 01/01/2023 2022 500 BİN TL 01/07/2023 01/01/2024
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.