Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.12.2022 09:44 (Üye) Soru : Merhaba, e arşiv mükellefi olan gib e belge portal uygulamasından fatura kesen gerçek kişinin kullanıcı bilgilerinin bir kısmı gelir idaresi sistemi tarafından silinmiş. Bu kişi 30.11.2022 tarihine fatura kesti ve karşı taraf bugün faturayı kesenin adı soyadı yazmadığı gerekçesi ile kabul etmiyor ve yeniden 30.11.2022 tarihine kesmemizi istiyor. Faturada görülen kullanıcı bilgisi olarak açık tam işyeri adresi, telefon numarası, ilgili ticaret sicil ve numarası vergi dairesi ve TC. Numarası yazmaktadır, eksik silinmiş olan sadece adı soyadı bilgisidir, böyle bir durumu idare nasıl değerlendirilebilir, bu faturanin alıcı tarafindan kabul görmemesi ve yenisine zorlaması makul mu, ayrıca bu servis tasimaciligi faturası olup her ay aynı firmaya bir adet kesildiği için seri sıra numarasida takip etmektedir. Karşı tarafın müşaviri bu konuda neyi esas almalı aydınlatırsanız çok sevinirim, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : Düzenlkediğiniz fatura geçerli faturadır. Faturanın iptali veya yeniden düzenlenmesine gerek yok. İleride yapılacak bir vergi incelemesinde faturayı düzenleyne VUK 352. maddeye göre usulsülük cezası kesilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.