Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.12.2022 11:53 (Üye) Soru : merhaba üstadlarım başka bir meslektaşdan bize gelen 2022 yılında gerçek usulde işe başlayan müşterimiz, ökc almamıştır. RESMİ KİRASI 500 TL DİR. 4 ay ssk Lı işçi çalıştırmıştır. su anda işçisi yoktur. Buna karşın ökc olmadığından 2022 yılı için herhangi bir geliri satışı da yoktur. Müşterimiz 2023 yılında BASİT USULE geçebilir mi ? yoksa terkten sonra 2 yıllık bekleme kuralı mı geçerlidir. geçebilirse ocak ayı içinde vergi dairesine bildirimde bulunulmalıdır. Geçişle ilgili başka bir işlem var mıdır ? saygılarımla,

Cevap : Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.