Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2022 10:55 (Üye) Soru : SAĞLIK TAMAMLAYICI SİGORTA PRİMİ ÖDİYORUM YILLIK 9.500.TL. PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDENDİĞİNDE 9.500 TL 1/12 BÖLÜP HERAY ÜCRET BORDROSUNA İLAVE EDİLMESİ HUSUSUNDA GÖRÜŞÜNÜZÜ TALPE EDİYORUZ. SYG.

Cevap : Sağlık sigortaları bordroya eklenirken ister peşin ister 8 taksitle ödensin, ister 10 taksitle ödenen tutar üzerinden değil , ilgili aya karşılık gelen ödeme miktarı üzerinden değerlendirilir.İşçi adına işveren tarafından ödenen bir sağlık sigortası, 5510 sayılı Kanun gereği Asgari Ücretin o yıl geçerli olan aylık tutarının %30’unu aşmadığı sürece prime esas kazanca dâhil edilmez. Eğer tutar asgari ücretin %30’unu aşıyorsa, aşan kısmı sigorta primine tabi tutulmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.