Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.12.2022 16:56 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman, yurtdışında bulunan bir derneğe türkiyede gerçekleşen bir durumdan dolayı avukatlık hizmeti verildi. Bu hizemete istinaden düzenlyeceğimiz serbest meslek makbuzumuzda kdv stopaj yükümlülüğümüz nedir? Makbuzu Döviz cinsinden düzenleyebilir ve tahsilatımızı dövizli olarak yapabilir miyiz?

Cevap : Hizmet Türkiyede verildiği için e-smm de KDV hesaplanır. GV stopajı olmaz.Döviz ile e-smm düzenlenir ve tahsilatı yapılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.