Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.12.2022 17:12 (Üye) Soru : Şirketimiz maden sahası olan bir firmadır. Maden sahasından yurt içindeki firmalara sevkiyat yapmaktadır. Maden Kanununa göre düzenlenen ve Maden Dairesine bildirilen maden sevk fişleri e-irsaliye yerine geçmektedir. Ayrıca sevk işlemlerinde sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Fakat böylesi bir durumda e-fatura düzeni nasıl olmalıdır. E-fatura düzenlenirken (İrsaliye yerin e geçer) ibareli fatura mı düzenlenmelidir? Ve ya e faturanın üzerinde sevk irsaliyesi bilgilerine yer verilmeli midir?

Cevap : 21.09.2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin "Maden Sevkiyati" başlıklı 48. maddesinde, "(1) Ruhsat sahasında açılan ocaktan doğrudan satışlarda, stok alanları, kırma-eleme tesisi veya zenginleştirme tesislerine kadar yapılan birincil sevkiyatlarda Genel Müdürlükten alınan sevk fişlerinin kullanılması zorunludur. Ayrıca doğrudan satışlarda, sevkiyat güzergahı üzerinde kantar olması halinde sevk fişine kantar fişinin eklenmesi gerekir. Stok alanından dışarıya satışlarda veya yukarıda belirtilen tesislerde işleme tabi tutulduktan sonra yapılan ikincil sevkiyatlarda ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş sevk irsaliyesinin kullanılması gerekli ve yeterlidir. Buna göre, maden ocağından çıkarılan madenin, doğrudan maden ocağından satışlarında ve maden ocağından işleme tabi tutulacak ya da stoklanacak alana/tesise sevkinde (birincil sevkiyatlarda) maden sevk fişinin düzenlenmesi yeterli olacak, ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacaktır. Ancak, söz konusu stok alanından/tesislerden yapılan sevkiyatlarda (ikincil sevkiyatlarda), sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir. FATURANIN ÜZERİNE SEVK İRSALİYESİ ( MADEN SEVK FİŞİ) BİLGİLERİ YAZILACAKTIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.