Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2022 10:41 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman, 311 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde "Ulaşım bedeli ödemelerinin birden fazla ayı kapsayacak şekilde toplu olarak verilmesi halinde personelin çalıştığı günler dikkate alınarak her bir aya isabet eden tutar ayrı ayrı istisna kapsamında değerlendirilecektir" denilmektedir. Aynı hüküm personelin yemek bedellerinin birden fazla dönemi kapsayacak şekilde toplu olarak kartlarına yüklenmesi durumu içinde uygulana bilir mi? Saygılar.

Cevap : Uygulanabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.