Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2022 10:43 (Üye) Soru : Merhaba kolay gelsin.İşletme defterine esasına göre DBS kullanan Otomobil bakım ve tamiri işleri ile uğraşan müşterimizin 2022 kasım ayı sonu itibariyle satış tutarı 320.000 TL ,alış tutarı da 350.000 TL civarında gerçekleşmiştir.Sorum Sınıf değişikliği hadlerinin uygulanmasında bu müşterimiz için VUK 177. madde uyarınca yıllık alış-satış tutarlarını mı,yoksa yıllık gayrisafi iş hasılatı tutarını mı baz almalıyız?

Cevap : Gayrisafi iş hasılatı tutarı dikkate alınacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.