Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2022 11:07 (Üye) Soru : Sayın danışman, e-devlet üzerinden,4b toptan ihya başvurusu yapmaya çalışıyoruz.Fakat ,başvur butonuna basınca " ihya-başvurusu-yanlış" ikazı veriyor. Yanlış birşey mi yapıyoruz.Yoksa daha önce SGK ya bilgi vermek mi gerekiyor? Birde, Dndurulmuş hizmetler için tamamını mı ihya gerekiyor.Kısmi ihya (ihtiyaç kadar) olmuyormu? Yardımlarınız için teşekkürler.

Cevap : 510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tâbi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı, tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.