Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2022 12:28 (Üye) Soru : Merhaba, 2023 yılı defter tutma hadleri ile ilgili bilgi almak isitiyorum.2023 yılı acıklanan yeniden değerleme oranı %122 defter tutma oranlarını da buna göre mi hesaplayacagız yoksa 21.12.2022 tarihi itibarıyla MTV oranı 2023 yılı yeniden değerleme oranını %61,5 olarak güncelledi hangi rakamı baz alacagız.Teşekkürler

Cevap : 2023 Yılına ilişkin Sınıf değiştirme hadlerindeki değişiklik henüz açıklanmadı .VUK Genel Tebliği yayımlanınca web sayfamızdan duyurulacaktır. Cumhurbaşkanın Yeniden değerlem oranını % 50 ye kadar indirme yetkisi vardır. Yetkinin kullanıp kullanılmayacağını bilemeyiz. Beklemeniz gerekir. Bu gün Cumhurbaşkanın kullandığı indirim yetkisi SADECE MTV içindir. MTV ile Defter tutmadaki sınıf değiştirme hadlerinin ilgisi yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.