Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2022 12:59 (Üye) Soru : Merhaba, aşağıdaki tabloya göre mükellefimiz bilanço usulüne geçmekte midir? Dönem İçinde Satın Alınan Emtia 697.161,09 Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat 1.260.135,00 Giderler 625.097,26 - - Zarar 113.614,61

Cevap : 2023 Yılına ilişkin Sınıf değiştirme hadlerindeki değişiklik henüz açıklanmadı .VUK Genel Tebliği yayımlanınca web sayfamızdan duyurulacaktır. Tebliğ yayımlanmadan hesaplama yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.