Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2022 16:14 (Üye) Soru : Demirbaş gider kısıtının üstünde bir tutarla yani 10.000 TL fatura bedeli olan binek araç lastiklerine gider kısıtı uygulanmalı mıdır?

Cevap : Taşıta ait lastik için ayrılan amortisman giderinın % 70' i gider , % 30' u KKEG olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.