Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2022 11:56 (Üye) Soru : Merhabalar, Bir personelin maaş alacağı ile ilgili Sgk İncelemesi kapsamında defter ve ve belgelerimizi müfettiş istedi.Defter kayıtlarından 3 aylık çalışma süresinin 2 ayının Defter Kayıtlarına alındığı ama 1 aylık kısmın Sehven ücret tahakkuk kaydının yapılmadığı tespit ettk.Sorum şu incele sonucunda Müfettiş idari para cezasını nasıl uygular?

Cevap : Bu işlem için tespitin var ise müfettişliğe teslim etmeden önce düzeltme yapabilrsiniz 4)   Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanuni tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkan vermeyecek şekilde usulsüz veya noksan tutulmuş defterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, asgari ücretin 3 katı ipc
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.