Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.12.2022 11:27 (Üye) Soru : 8/12/2021 tarihinde işe başlamış HALK OTOBÜSÜ/OTOBÜS ILE YAPILAN SEHIR IÇI VE BANLIYÖ YOLCU TASIMACILIGI ile iştigal eden ve işletme usulüne göre defter tutan gerçek kişi mükellef, açılışından itibaren hasılat esaslı kazanca göre vergilendirilmeyi tercih etmiştir. ve 2 yıl bu yöntemi terk edemeyecektir. ancak 2023 yılında hasılatı nedeniyle bilanço usulüne geçmek durumundadır. bilanço usulüne geçtiğinde hasılat esaslı kazanç yöntemini kullanmaya devam edebilir mi?

Cevap : Hasılat esaslı VERGİLEME SİSTEMİNE DEVAM EDİLİR. (GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİ Ğİ SERİ NO: 309)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.