Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.12.2022 11:43 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Ltd Şti tek ortaklı kar dağıtımı kararı almıştır. % 10 STOPAJ ÖDENECEKTİR. Dağıtılacak net kar 80.000 tl dir % 50 istisnası var kalan kar için Gelir vergisi beyanı verilmesi gerekiyor mu ? değerlendirmenizi rica ederim. SAYGILAR

Cevap : 2022 yılı için beyan sınırı GVK 103. maddesindeki ücret tarifesinin İkinci dilimindeki rakam 70.000.-TL dir Verdiğiniz örnek de beyan ediecek rakam 80.000 % 50 = 40.000.- TL olduğu için Yıllık beyananme verilmez. (GVK.Md.22-Md.86)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.