Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2022 09:53 (Üye) Soru : Adi ortaklık firmamız hizmet sektöründe faaliyet vermektedir ve defter beyana tabidir.2023 yılında bilanço usulüne geçmesi gereklidir. 2023 yılı için defter tasdikleri yapılacaktır. Ancak ortaklardan bir tanesinin aynı zamanda gerçek kişi defter beyan mükellefiyeti de mevcuttur. Bilanço usulüne geçmek için vergi dairesine dilekçe verdik. Ancak Adi ortaklık firması bilançoya geçtiğinde şahıs firmasının da bilançoya geçmesi gerektiğini söylerek aynı zamanda dilekçeyi şahıs firması üzerinde istemekteler. Kağıthane vergi dairesinin talebi üzerine dilekçeyi verirsek şahıs firmasının da bilanço usulüne geçtiğini kabul ederek defter tasdik ettirmemiz gereklidir. Ancak şahıslar paylarına düşen gelirden dolayı dahi olsa belirlenen hadlerin altında kaldığından bilançoya geçmesi gerekmemektedir. Vergi usul kanunlarına göre defter tasdiki açısından gerçek kişi adi ortağın durumu nedir? Defter beyandan devam mı etmelidir yoksa bilanço usulüne tabi mi olması gereklidir? Eğer bilanço usulüne tabi olması gerekliyse dayanağı nedir? Teşekkürler, iyi çalışmalar...

Cevap : Vergi dairesinin düşüncesi yanlıştır. .Kşisel mükellefiyet farklı,ortaklık mükellefiyeti farklıdır.Sınıf değiştirme hadlerinin altında kalan kişsel mükellefiyet DBS den defter tutmaya devam eder. Bilanço esasına göre defter tutması gerektiğini iddiaeden kurum bunun izahı vermesi gerekir.Konu ile ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesine mürcaat ederek durumu iletiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.