Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2022 10:06 (Üye) Soru : Merhaba, 2022/06 tarihinde açılışı yapılan gerçek kişi yazılım hizmetleri işi ile iştigal etmektedir. Defter-Beyan sisteminde İşletme Defterine tabidir. Aralık ayı itibarıyla cirosu 700.000 TL olmuştur. 2023 için sınıf değiştirme hadlerini aşması durumunda bilanço usulünde defter beyan sisteminden direkt olarak E-Defter’e mi geçmesi gerekmektedir? Yoksa defteri noterden mi alınmalıdır. Bilgilendirmenizi arz ederim

Cevap : Yazılım işi yapanlar Serbest meslek erbebıdır. DBS den SM Kazanç defteri tutarlar .Serbest meslek erbapları sınıf değiştirmez. 193 sayılı GVK.nun 65. maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır."hükmü yer almıştır. Sadece bilgisayar programcılığı faaliyeti ile iştigal edilmesi halinde, bu faaliyetin sebest meslek faaliyeti olarak değerlendirileceği ve bu faaliyet neticesinde elde edilen kazancın GVK.nun serbest meslek kazançlarına ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulacağı tabiidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.