Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2022 10:39 (Üye) Soru : 2020 yılında 415.639,43 tl 2021 yılında 2.388.947,47 brüt satşı olan bir firma internetten çok kısa bir süre 3-4 fatura keserek satış yapmıştır.ardından bu platformdaki kaydını kapatmıştır.bu durumda 2023yılı tutulacak defteri için e deftere geçme zorunluluğu varmıdır?

Cevap : Konu ile ilgili olarak yayımlanan VUK Tebliğlerinde, E-ticaretin yanı sıra normal satış hasılatı ayrımı yapılmamıştır. BRÜT SATIŞ HASILATI kavramı na göre toplam satış bedeli dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz. Aşağıdaki tabloya göre işlem yapılır. ELETRONİK (İNTERNET) ORTAMDA MAL VE HİZMET SATIŞI YAPANLAR İÇİN GEÇİŞ TARİHLERİ: (Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler.) YIL BRÜT SATIŞ HASILATI E-FATURA E-DEFTER 2020-2021 1 MİLYON TL 01/07/2022 01/01/2023 2022 500 BİN TL 01/07/2023 01/01/2024
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.