Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2022 13:21 (Üye) Soru : merhaba, Anonim Şirketin kurucu ortakları tüm hisselerini başka bir kişiye satıp, ortaklıktan 01.12.2022 tarihi itibariyle ayrılmışlardır. Ayrılan ortaklar, yeni seçilen yönetim kurulunda üye olarak göreve başlamışlardır. Yönetim kuruluna seçilen bu kişiler ücret ve huzur hakkı alacaklardır. Bu kişilerin 4a ve / veya 4b sigortalılık durumları hangi statüde olacaktır? Saygılarımla,

Cevap : Anonim şirkete ortak yönetim kurulu üyeleri Kanunun 4. maddesinin birinci fırkasının b bendinin 3 numaralı altbendi hükmü gereği zorunlu sigorta kapsamındadırlar. Ancak şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin, şirket tüzel kişiliği ile aralarındaki ilişkinin vekalet akdine tabi olması nedeniyle –aralarında bir hizmet akdi bulunmamasının doğal sonucu olarak- Kanunun 4. maddesinin birinci fırkasının a bendinin hükmü gereği zorunlu sigorta kapsamında değerlendirilemezler. Ayrıca bu kişiler Kanunun 4. maddesi ile düzenlenen zorunlu sigortalılık statülerinin kapsamında da değillerdir. Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında ve öğretide birliğin sağlanması için yukarıda verilen Yargıtay kararları da gözönünde tutularak açılabilecek davalarda Kurum zararına yol açmamak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nca bu kişilerin vekalet akdine tabi olarak çalışmaları nedeniyle Kanunun 4. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceklerini açıklayacak bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin, bu görevlerinin yanında ayrıca şirket içerisinde hizmet akdine bağlı olarak çalıştırılmaları halinde bu kişiler Kanunun 4/1-a maddesi gereği sigortalı olacaklarıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.