Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2022 11:56 (Üye) Soru : Selamlar ; Konu: E deftere Geçiş Hk. Müşterimizin Esas Faaliyet konusu Lokanta işi olup bu faaliyetinin yanında 2020 yılında İnşaat İşi yapmış bulunmaktadır. 2021 ve 2022 yıllarında İnşaat faaliyeti bulunmamaktadır ve 2023 yılında da İnşaat ile ilgili bir faaliyeti olmayacaktır. Vergi Dairesi Sicil kayıtlarında Ana Faaliyeti Kodu 561008-Lokanta ve diğer Faaliyet kodu olarakta 412002-İnşaat olarak gözükmektedir. 509 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara e-fatura, e-arşiv faturaya ve E-Deftere geçiş zorunlu tutuluyor. 2020 yılında Brüt Satışlar Lokanta : 294.150,00 İnşaat : 726.000,00 ------------------ Toplam : 1.020.150,00 TL.dir. 2021 - 2022 yılında yalnız LOKANTA faaliyeti olup bu yıllardaki Brüt satışlarıda 1.000.000,00 TL nin altında kalmaktadır. 2023 yılında da İnşaat işi ile ilgili bir faaliyeti olmayacağından E-Deftere geçme zorunluluğu bulunmaktamıdır. Bu konu ile ilgili yardımlarınızı arz ederim. Saygılar.

Cevap : Konu ile ilgili olarak yayımlanan VUK Tebliğlerinde, Farklı faaliyet konularının bir arada yapılması halinde satış hasılatı ayrımı yapılmamıştır. BRÜT SATIŞ HASILATI kavramı na göre toplam satış bedeli dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz. Bize göre; aşağıdaki tabloya göre işlem yapılır. Bu bir yorumdur. rResmi görüş değildir. GİB den görüş alınız. GAYRİMENKUL & MOTORLU ARAÇ ALIM-SATIM VE KİRALAMA İŞİ YAPANLAR: (Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler) YIL BRÜT SATIŞ HASILATI E-FATURA E-DEFTER 2020-2021 1 MİLYON TL 01/07/2022 01/01/2023 2022 500 BİN TL 01/07/2023 01/01/2024
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.