Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.12.2022 08:33 (Üye) Soru : Merhaba Üstat 2 sorum olacaktır. 1-Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (yazarkasa) 5.000 tl ye alınmış .Demirbaş olarak mı yoksa gider mi yazılmalıdır? 2-Mali müşavirlerin giyim harcamaları kayıtlara alınabilir mi?

Cevap : 2.000 TL den tutarlı demirbaşlar doğrudan gideryazılmaz. Amortismana tabi tutulur. GVK 68. maddede Serbest meslek erbaplarının gider yazacakları unsurlar sayılmıştır. Giyim harcamaları gider yazılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.