Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.12.2022 11:25 (Üye) Soru : Merhaba 2016 yılında şahıs firmasından limited şirkete nev'i değiştiren bir şirket için sermayenin ödendiğine yönelik SMMM raporu düzenleyeceğiz. Şirketin sermayesi nev'i değişikliğinden kaynaklanmış olup, doğal olarak herhangi bir sermaye taahhüdü ve ödemesi olmamıştır. İlgili tarihten itibaren herhangi bir sermaye artırımı ve ödemesi olmamıştır. SMMM raporunda bu durumu nasıl belirtmemiz gerekir ? Aşağıdaki gibi belirtmemiz yeterli olu rmu ? (İncelemeler bölümünde de yeterli açıklama yaparak) a-) Nakdi Sermaye Ödemelerinin Yevmiye Kayıtları KURULUŞ SERMAYESİ (TÜR DEĞİŞİKLİĞİ) 5.000,00-TL -..- 30.12.2016 00001 ÖZVARLIK KAYDI (TÜR DEĞİŞİKLİĞİ) 190.600,00-TL -..- 30.12.2016 00002

Cevap : Düşündüğünüz açıklamanın yazılması yeterlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.