Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.12.2022 13:31 (Üye) Soru : Merhaba,Öncelikle iyi çalışmalar dilerim.Meslek mensubunun ofis açması ile ilgili olarak bir sorum olacak.Sermaye şirketi bir firma, atıl kalan ofisinin bir bölümünü faturalı olarak meslek mensubuna kiralayabilir mi .Teşekkürler ,Saygılarımla

Cevap : Ticari şirketin içindeki bir odada mesleki faaliyet sürdürülemez. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 03/01/1990 Resmi Gazete No: 20391 Büro Edinme Zorunluluğu Madde 14 - (Değişik:R.G-21/11/2007-26707) Her meslek mensubu meslekî faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisinde iş yeri açmak zorundadır. BÜRO STANDARTLARI VE BUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRLİK GENEL KURULU'NDA BELİRLENİR. AÇILAN İŞYERLERİ BAĞIMSIZ BÜRO ŞEKLİNDE OLUP, BAŞKA BİR SERBEST MESLEK FAALİYETİ VEYA TİCARETHANE İLE İÇİÇE OLAMAZ. MESLEKÎ FAALİYETLER AYNI ZAMANDA EV OLARAK KULLANILAN İKAMETGÂHLARDA YÜRÜTÜLEMEZ. BİR MESLEK MENSUBUNUN BİRDEN FAZLA BÜROSU OLAMAZ. BİRLİKTE ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARI DA AYRI BÜRO EDİNEMEZLER. Ortaklık bürosu veya şirket kurulması hâlinde de işyeri açılması mecburidir. Meslekî faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgâhlarının bulunduğu bölgenin odasına kaydolurlar. Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa göre bir meslek şirketi kurmaları hâlinde, şirket, kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açamaz. Bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi hâlinde mümkündür. İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler, onbeş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar. İşyeri açılışına ilişkin gerekli yoklama odalar tarafından yapılır. Vergi dairelerince mükellefiyet tesisinde oda sicil belgesi aranır. Büro edinen meslek mensupları odaya kayıt olduktan itibaren üç ay içinde Büro Tescil Belgesi almak zorundadırlar. Büro Tescil Belgeleri iki yılda bir vize ettirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.