Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.12.2022 13:37 (Üye) Soru : Merhaba Kolay gelsin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 24 Kasım 2022 Tarih ve 32023 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir. Buna göre 2022 için defter tutma hadleri ne olacaktır. değişecek mi aynı mı kalacak İyi Çalışmalar

Cevap : "Buna göre 2022 için defter tutma hadleri ne olacaktır. değişecek mi aynı mı kalacak" Bu sorunun cevabını bizde bilmiyoruz. Cumhurbaşkanın Yeniden değerleme oranının yarıya indirme yetkisi var (Bu yetkiyi MTV de kullandı) yetkinin kullanıp kullanılmaycağını kimse bilemez. Sadece yetki sahibi bilir. Sonuç olarak ; 2023 Yılına ilişkin Sınıf değiştirme hadlerindeki değişiklik henüz açıklanmadı .VUK Genel Tebliği yayımlanınca web sayfamızdan duyurulacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.