Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.12.2022 15:48 (Üye) Soru : merhabalar, ocak-2022 10.000.000 TL sermaye ile kurulan A.Ş.mükellefimiz 30.09.2022 Karı 1.431.000 tl a-ttk 376 md.öz varlık hesaplamasına göre 22.863.885,06 TL olan Artacak Sermaye Miktarını 50.000.000 TL yapabilirmiyiz? b-2 ortaklı A.Ş. olağanüstü genel kurul için bakanlık temsilcisi zorunlumu? teşekkürler

Cevap : a)-Burada rakamsal hesaplama yapamayız. Öz varlık hesabı ; Aktif toplamı (-) Borçlar = Öz varlık Sermaye artırımı istenildiği miktarda yapılır. Üst veya alt limit olmaz. b)- Bakanlık temsilcisi bulundurulacak “Bakanlık Temsilcisi” bulundurma zorunluluğu bulunan anonim şirket genel kurul toplantıları, 28.11.2012 tarihli ve 28481 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” m. 32’de düzenlenmiştir. İlgili hüküm gereğince, aşağıda sayılan anonim şirket genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi hâlinde yapılacak ikinci toplantılarda “Bakanlık Temsilcisi”nin bulunması zorunludur. Buna göre; 1- Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, 2- Diğer şirketlerde ise gündeminde; a) Sermayenin artırılması, b) Sermayenin azaltılması, c) Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, d) Kayıtlı sermaye tavanının artırılması, e) Kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, f) Faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile, g) Birleşme, h) Bölünme, i) Tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında, 3- Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında, 4- Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında, 5- Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur. Yukarıda sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında, kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.