Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.12.2022 09:20 (Üye) Soru : Merhaba, bir çalışanımızın işine son verildi, arabulucu ile anlaşma sağlanamayıp, işçi dava açtı ve yeni arabulucu atandı işe başlamama yönünde anlaşma sağlandı.imzalar atıldı. Arabulucunun hazırladığı tutanakta işe başlamama tazminatı,boşta geçen süre ücreti,kıdem ve ihbar tazminatı,yıllık izin ücreti ,fazla mesai ve ücret alacağı adı altında tutarlar belirledi. Ekim ayı bordrosu hazırlanırken, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti vs hesaplanmıştı. Aradaki fark içinde hesaplama yapılmalı mıdır? işçi 31.10.2022 tarihinde işten çıkarıldı. Sgk verilecek ek bildirge için bilgi rica ediyorum.Beyannameyi nasıl vereceğiz. hangi tutarları sgk bildirmemiz gerekiyor?

Cevap : İşçinin boşta geçen süresine ilişkin geriye yönelik olarak sonradan düzenlenmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin; Kesinleşen mahkeme kararının işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu sürelere uyulup uyulmadığının tespiti için mahkeme kararının işçiye tebliğ tarihini kanıtlayan belge SGK tarafından işverenden istenecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.