Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.12.2022 13:13 (Üye) Soru : Merhaba galeri oto alım satım firması noterden alım yaptığı yada satım yaptığı karşılığında kesilen faturaların ödemeleri yada tahsilatları için bankadan ödeme zorunluluğu varmıdır ?teşekkürler.

Cevap : 323 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar" başlıklı 4. maddesinde "Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerine yapacakları ödeme veya tahsilat işlemlerine ilave olarak aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda yapılan işlemler de ilave edilmiştir. … 3-Noterlerde, … yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatların belirtilen kurumlar aracı kılınarak yapılması zorunlu bulunmamaktadır." açıklaması yer almaktadır. Buna göre; 8.000 TL üzerinde olup noter kanalı ile yapılan araç satışlarınıza ilişkin tahsilatlarınızın banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.