Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.12.2022 15:11 (Üye) Soru : merhaba, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/B maddesi kapsamında, gerçek kişi gelir vergisi mükellef kaydı olan mobil cihazlarda uygulama geliştiren mükellefimiz, kazancı 2022 yılında bilanço haddini aştı, 2023 yılında 20b istisnadan faydalanarak bilançoya tabi olacak değil mi?

Cevap : 2022 yılında 880.000 TL(GV tarifesinin 4. dilimi) aşanlar bu istisnadan yararlanamaz. Bilanço esasına göre defter tutacaklar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.