Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2022 10:19 (Üye) Soru : Sayın danışman, Yemek istisnası kapsamında; Esas işi lokanta olan firma kendi mutfağında kendi personel için hazırladığı yemek maliyetini, personel sayısı ile orantılı olarak istisna kapsamında bordroya yansıtıp istisnadan faydalanabilir mi? saygılarımla

Cevap : işverenlerce işyerinde veya müştemilatında kendi imkanlarıyla yemek verilmesi amacıyla işverenler tarafından ödenen yemek bedelleri sigorta primine esas kazanca dâhil edilmeyecektir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.