Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2022 10:11 (Üye) Soru : sayın danışman, 2022/26 sgk genelgesi kapsamında 7420 sayılı kanun geçici 1. maddesi gereğince, Personele ilave olarak ödenen elektrik, doğal gaz ve yakacak yardımı için, personelden bu giderler ilişkin tevsik edici belge istenecek mi? diğer türlü bu giderleri için yapılan ödeme olması yeterli midir? saygılarımla

Cevap : 7420 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yer alan enerji yardımının prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için; a) İşverenler tarafından sigortalılara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere ödeme yapılması, b) Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ödemelerin maddenin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması, c) Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ödemelerin mevcut prime esas kazanç tutarlarına ilave olarak yapılması, d) Mevcut prime esas kazanç tutarlarına ilave olarak yapılan ödemelerin aylık 1.000 TL’yi aşmaması, Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir, İşverenler tarafından sigortalılara yapılan enerji yardımının prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için yapılan ödemelerin elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olması gerekmektedir. Dolayısıyla bunların dışındaki ödemeler için söz konusu istisna uygulanmayacaktır. Ancak genelge de ayrıca tevsik edici belgeden bahsedilmemiştir. Ayrıca bu konuda sorumluluk işverende bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.