Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.12.2022 16:03 (Üye) Soru : merhaba, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/B maddesi kapsamında, gerçek kişi gelir vergisi mükellef kaydı olan mobil cihazlarda uygulama geliştiren mükellefimiz, kazancı 2022 yılında bilanço haddini aştı, ama 880 bin sınırını aşmadı, 2023 yılında 20b istisnadan faydalanarak bilanço defteri mi tutacak? yani bu 20b istisnasında kanunen sınıf kısıtlaması varmı?

Cevap : Mükerrer 20/B Maddenin ilgi fıkrası; “ Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı AŞANLAR ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur. “” Bu mükellef zaten defter tutmuyor. 880.000 haddi aşılmamış ise uygulama devam eder.Hiç defter tutmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.