Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2022 10:58 (Üye) Soru : Sayın yetkili, TTK 462 Maddesi (1) Bendi uyarınca 522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışı Hesabındaki tutarımızı sermaye arttırımında kaynak olarak kullanmak istiyoruz ancak arttırım için nasıl bir rapor yazmamız gerekiyor.

Cevap : Bu rapor için özel bir format yok. web sayfamızdaki rapor örneklerinden olan "DAĞITILMAYAN GEÇMİŞ YIL KARLARININ SERMAYEYE İLAVESİNİN TESPİTİ RAPORU" dan yararlanarak, yeni format oluşturabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.