Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2022 16:05 (Üye) Soru : 2022 yılı defter geçme hadleri henüz resmi olarak açıklanmadı fakat yeniden değerleme oranındaki artışa göre düşünürsek : Alış Tutarı: 891.000 TL Satış Tutarı (VUK md. 177/1): 1.270.000 TL 2- Gayri Safi İş Hasılatı: 445.000 TL bu tutarların %20 sini aşmasına mı bakılacak yoksa yukarıda yazılı tutarları geçip geçmemesine mi bakılacak bu konuda yardımcı olursanız seviniriz..

Cevap : Cumhurbaşkanın Yeniden değerleme oranının % 50 eksiğinin uygulama yetkisi var. Bu neden ile;.2023 Yılına ilişkin Sınıf değiştirme hadlerindeki değişiklik henüz açıklanmadı .VUK Genel Tebliği yayımlanınca web sayfamızdan duyurulacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.