Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2022 10:41 (Üye) Soru : Merhaba .Defter beyana tabi Şahıs firması mükellefim var. İştigal konusu hizmet işi (VIP Yolcu Taşımacılığı ). 2023 yılı bilançoya geçiş hadlerinde iş hasılatı limitlerin altında kalıyor. Fakat aralık sonu aktifine kayıtlı ticari aracın satışı yapıldı . Bu araç satışının matrahı ilgili hadlerde dikkate alınmalı mıdır? Teşekkürler

Cevap : İşletmede kullanılmak üzere alınan, makine, teçhizat, demirbaş,ve taşıtların alımı-satım bedelleri, sınıf değiştirme hadlerinde dikkate alınmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.