Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2022 10:45 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Limited şirket tasfiye girişi 19.12.2022 tescil edildi. Tasfiye Giriş Beyannamesini ne zaman vermem gerekir,Tasfiye dönemi muhasebe kayıtları ve tasfiye dönemi sonunda yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirmenizi talep ederim. Saygılarımla,

Cevap : Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere tasfiye döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği 19/12/2022 tarihini takip eden 4. ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar ( 01-30/NİSAN/2023) kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir.Bu tarih den önce Beyanname verilemez. Diğer taraftan ;Şirketin Tasfiye girdiği bilgisi VD ne 1 ay içinde bildirilecek. Beyanname de Dönem tipi "kıst dönem" seçilir. Gib bdp programından e beyanname olarak verilecektir. Tasfiye sonu beyannamesi ise ; Tasfiye işleminin bitiminin tescilinden itibaren 1 ay içinde verilecektir (son beyanname) Tasfiye işlemleri burada sınırlı sayfada izahı yapılamaz. Konu ile ilgili makaleleri ve kitapları inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.