Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2022 13:07 (Üye) Soru : Sayın Danışmanımız. Malum firmaların 7000 TL yi geçen ödeme ve tahsilatları tevsik kapsamında. Diğer taraftan 5 ve üzeri çalışanların ücret ödemeleri de bir başka tebliği gereği bankadan ödenmek zorunda. Bu tebliğin bu hükmü ortada iken 01.01.2023 tarihinden itibaren asgari ücretin net 8.506.-TL olması nedeniyle tek işçi dahi olsa 2023 ocak ayından itibaren her ay ücret ödemelerinin bankadan ödenmesi mi gereklidir. Bu konudaki görüşünüz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Cevap : Bankadan ücret ödemesinin limiti olmaz. Zorunluluk kişi sayısıdır. 3 kişi çalştırılan yerde her çalışana 7.000.TL den fazla ücretli olması halinde ödeme bankadan yapılma zorunluluğu olmaz.Baz alınacak krıter kişi sayısıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.