Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.12.2022 14:42 (Üye) Soru : Merhaba; Türmob'un açıkladığı 2023 defter tasdik hadleri için sorum şu şekilde olacaktı 2022 yılında 800.000 tl hizmet işi yapan bir kişi 2023 demi bilançoya geçicektir 2024 demi geçicektir ilgili tebligi karısıklık yaratmıstır. Madde 180- b) (II)'inciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II. sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I. sınıfa geçerler(*).

Cevap : 2022 yılı sonunda 528.000 TLden fazal Gayri safi hasılatı olan mükellef Bilançoya geçer. 800.000 tl hizmet işi yapan bir kişi 2023 de bilnanço esasına göre defter tutacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.