Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2023 09:56 (Üye) Soru : 2023 yılı yol, yemek, ve yakıt ile ilgili gelir vergisi istisnaları açıklandı. bunların sgk da da istisnası varmıdır . bilgi vermeniz rica olunur.

Cevap : SGK spek kazancından istisnalar; yemek parası çocuk zammı aile yardımı Özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları istisna kapsamında tutarlardır. Ayrıca yapılan düzenlemeyle birlikte 2022/11,12. aylar ila 2023/1,2,3,4,5,6. aylarda işçilere ödenecek olan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık aylık toplam 1.000 TL'lik ödemeler gelir vergisi ve SGK priminden muaf olacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.