Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.01.2023 11:41 (Üye) Soru : Merhabay 2022 içinde 164.000 satış matrahı oluşan basit usul mükellefi 2023 içinde basit usul mükellefiyeti devam edebilir mi ? Basit usul için özellikli durum var mıdır ?

Cevap : GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 323) İlgili bölümü aşağıdadır. f) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı; - Büyükşehir belediye sınırları içinde 35.000 TL, - Diğer yerlerde 22.000 TL , g) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler; - (1) numaralı bent için 440.000 TL ve 700.000 TL, - (2) numaralı bent için 220.000 TL, - (3) numaralı bent için 440.000 TL, Yukarıdaki rakamlara göre Basit usul devam eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.