Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.01.2023 15:37 (Üye) Soru : Merhabalar Sayın danışmanım. işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018)kayıtlarının ise 1 Ocak 2019, tarihinden itibaren elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemini kullanmaları ZORUNLULUĞU getirilmiştir. Danışmanım bu bilgiler dahilinde serbest meslek kazancı yanında serum takma, iğne yapma vb. ticari kazanç elde eden mükellef ticari kazancından dolayı defter hadlerini her iki kazancına göre mi değerlendirmeli ve hadleri aşması halinde defter beyan zorunluluğu kalkıp 1.sınıf noter onaylı defter mi tutmalı yoksa e deftere mi geçiş yapmalı ? Konu biraz karışık değerli bilgileriniz için teşekkür ederim.

Cevap : İkinci iş (ticari ) içinde; Defter Beyan sisteminde İşletme defteri tutulacaktır. tutulacaktır. Kağıt ortamda İşletme defteri / SM Kazanç defteri tutulmaz. DBS e-defter değildir. İkisi farklı farklı kavramlardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.