Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.01.2023 16:54 (Üye) Soru : merhaba; yazarlık hizmeti ile faaliyet gösteren serbest meslek erbabı; reklam çekimi için yapımcı firmaya yazarlık hizmeti için serbest meslek makbuzu düzenleyecektir. Bu durumda kdv tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve stopaj oranının yazarlık istisnası kapsamında %17 olup olmayacağı hakkında bilgi verilmesini rica ederim.

Cevap : Verilen hizmet GVK 18. madde kapsamımda olması halinde hizmet alan mükellef % 17 GV stopajı yapacak Toplam bedel üzerinde (2) nolu KDV beyannamesi verilecek (hizmet satın alan mükellef) oran % 18 dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.