Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2023 10:42 (Üye) Soru : merhaba yeni kurulacak limited şirket inşaat müteahhilik işleri ile ilgili olacak fakat araç alım satımıda yapıcağını iştiğal konusuna kurulum aşamasında ek yapıp yazmakmı daha mantıklı sonrasında nace kodu eklenip vergi dairesinden yapmakmı.Gelir İdaresinin 6102 sayılı TTK hükümlerine paralel olarak bu konuda verdiği 25.12.2013 gün ve 136649 sayılı özelge de özetle “ilave faaliyet konusuyla ilgili olarak anasözleşme değişikliği ve ticaret sicilinde tescil işlemi yapılmadan vergi dairesine yapılan ilave faaliyet bildiriminin yeterli kabul edilerek buna göre fatura düzenlenebileceğini “Belirtmiştir.Buna göre daha sonra eklenecek nace kodu için ito tescil ve ana sözleşme değişikliği 2023 yılında yapılmalı ayrıntılı bilgi talep ediyorum teşekkürler.

Cevap : Vergi uygulamaları açısından bahsettiğiniz özelgeye göre işlem yapılabilir. Ancak Yeni iş kolu ve iştigal konusu ilave edilmesinde ana sözleşmede değişiklik yapılarak Ticaret sicilinde tescil edileceği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.