Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2023 12:22 (Üye) Soru : Sayın yetkili, Sigortalı çalıştıran işyerlerinde 2023 yılı için belirlenen yol ücreti için 56,00 TL ve Yemek ücreti için 110 TL istisna tutarından Gelir vergisinde muafiyet var. Fakat SSK priminden de muafiyet var mı? Var ise muafiyet süresi ne zaman kadardır. Teşekkürler.

Cevap : Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar Yemek paraları Brüt Günlük Asgari Ücret x % 6= Günlük istisna tutarı Yol yardımı ya da yol parası ise sigortalıya işe gidip gelebilmesinde destek olarak verilen ek bir ödeme olup; söz konusu ödemenin 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtildiği şekilde "(b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur.” hükmü gereği prime esas kazanca dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda işe gelip gitmek amacıyla sigortalıya ödenen yol paraları bu kapsama alınmayacak olup bu ödemelerin tamamı prime esas kazanca dahil edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.