Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2023 15:13 (Üye) Soru : Sayın yetkili ; 2023 yılı sınıf değiştirme hadleri ismmo sitesinde yayınlanmış, fakat basit üsülden işletmeye geçme hadlerine ulaşamadım,Bait usülde alım satım ve alım satım dışında işlerle uğraşan ların hadleri nedir acaba , teşekkürler.

Cevap : Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen 2023 Yılı Hadleri (GVK Md.48) 2022 SONU itibari ile ; 1)- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 200.000.- TL veya yıllık satışları tutarının 3200.000 .-TL aşmaması, 2)- 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 100.000.- TL aşmaması, 3)- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 200.000.-TL aşmaması olarak uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.