Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2023 11:50 (Üye) Soru : merhabalar, ilk 9 ayda firma için finans kısıtlaması özsermayemizin yetersiz olması nedeniyle hesaplandı ve kanunen kabulş edilmeyen gider olarak geçici vergi beyanına ilave edildi. 10.ayda sermaye artırımı yapıldı ve şu an özsermaye tutarımız yükseldiği için finans kısıtı çıkmamakta. Sorum ilk 9 ayda oluşan finansman kısıtı tutarı 12 aylık dönem için çıkmadıüı için kanunen kabul edilmeyen gider kısmında olmayacak. Çünkü ilk 9 ayda bu sorun vardı sermaye artırımı ile özsermaye güçlendi ve hesaplanan kısıt tutaru sıfır. Bu konuda görüşünüz? teşekkürler.

Cevap : Finansman kısıtlaması yasa da aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. (GVK41/9) Bahsettiğin özel bir durum yorum yapamıyoruz.Konu için Özelge almanızı öneririz Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler Madde 41 Aşağıda yazılı ödemelerin gider olarak indirilmesi kabul olunmaz. GVK 41/9. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere )Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.