Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2023 12:09 (Üye) Soru : Tarafımıza vergi dairesinden 23/12/2022 taihinde 2016 yılı için Özel Esaslara Tabi Mükelleflerden Alımlarımız için düzeltme talep etti. Vergi dairesi bize 2016 zaman aşımlıda olsa düzeltme vermek zorunda olduğumuzu söylüyor.Zaman aşımı bu durumda geçerli değilmi? KOlay Gelsin

Cevap : TARH zaman aşımına uğramış dönem düzelteme beyannamesi verilmez.2016 yılı Tarh zamanaşımı 31/12/2021 de sona ermiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.