Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2023 17:02 (Üye) Soru : llimited şirket şirket karlarını dağıtmayıp sermayeye ilave ederse herhangi bir vergi doğmayacaktır .bu tespit tam olarak doğrumudur.

Cevap : Dağıtılmayan karın sermayeye ilavesinde GV stopajı yapılmaz. GVK 94/6 b)(4842 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen alt bent. Yürürlük; 24.04.2003) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı KÂR PAYLARINDAN (KÂRIN SERMAYEYE EKLENMESİ KÂR DAĞITIMI SAYILMAZ.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.