Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.01.2023 14:37 (Üye) Soru : Üstadım; 01/01/2023 tarihinde açılışı olan İşletme hesabına göre defter tutan bir mükellef 6 yıldır şahsına ait tescilli bir binek aracı ticari faaliyetinde kullanmak istiyor.(Bu süre değişikte olabilir.önemi varmı. başka örneklerde mesela 2 yıl). Ve amortisman,benzin ve araç bakım onarım giderlerini kullanmak isteniyor. 1) Defter beyan sistemine kayıt olması gerek var mı ? Belge düzeni nasıl olacak.Araç satış sözleşmesi 6 yıl öncesine ait.Gider pusulası düzenemek mümkün değil. 2) Dilekçe ile vergi dairesine bildirim yapmaya gerek varmıdır. 3) Bildirimi yapılıp amortismam benzin ve araç bakım onarım giderlerini kullanıldıktan sonra araç satılırsa mükellefe vergi yükü nasıl olur.Saygılarımla,

Cevap : Özel mülkiyetindeki taşıtı işte kullanacak mükellef bu taşıtın modeline veya yılına bakılmaksızın Envanterine kasko bedeli (2023 ) ile kayıt kayıt yapabilir. Bu durum VD bildirilir. taşıtın giderleri DBS ne yazılır. Taşıtın ileride satılması halinde Fatura düzenlenir. KDV hesaplanır satış ile alış arasındaki fark gelir veye gider yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.