Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.01.2023 10:05 (Üye) Soru : Sayın Yetkili , Normal amortisman yöntemini uygulayan firma yeni almış olduğu sabit kıymetlerde azalan bakiyeler yöntemini uygulayabilir mi? Tarih : 04/03/2013 Sayı : 11395140-105[320-2012/VUK-1- . . .]-308 04/03/2013 Bu hükümlere göre; - Kurumunuz tarafından daha önce normal amortisman yöntemine göre amortisman ayrılmaya başlanılan iktisadi kıymetler ile ilgili olarak bu usulden, azalan bakiyeler usulüne geçilmesi mümkün değildir. - Ancak, kurumunuza yeni alınan iktisadi kıymetler için azalan bakiyeler usulüne göre amortisman uygulamanız mümkündür. şeklinde özelge de belirtilmiş. Burada aynı tür sabit kıymet alımlarında geçerli midir? 2021 yılında aynı tür demirbaş alımında normal amortisman ayıran firma ,2022 yılında yeni almış olduğu demirbaşa azalan bakiyeler yöntemi uygulanır mı?

Cevap : ATİK tin aynı tür ayrımı değil "yeni" olması önemlidir. Yeni alınan için hızlandırılmış yöntem kullanılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.