Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.01.2023 11:48 (Üye) Soru : Merhaba ; öncelikle yanıtladığınız için çok teşekkür ederim seo hizmeti : internet ortamında hazırlanan kodlardan ve verilerden faydanalarak ufak değişiklik ve eklemeler yaparak sizin arama motorunda üst sıralarda gözükmenizi sağlayan bir hizmet . haritalarda adınız yazdığınızda navigasyon hizmeti ne yönlendirmesi bu işlemi yapan kişi için şahıs şirketi olarak Nace :62.01.01 :Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) olarak açılabilir mi ? birde gelir vergisinde yurt dışına yapılan yazılım işlerinde gelirden giderler düşültükten sonra bu hizmetlerin yarı muaftır diye bir bilgiye ulaşmıştım bu istisnadan faydalanabilir mi ? Örn ; istanbul çatalca da en iyi kasap dediğinizde bahar kasap çıkmasını istiyorsunuz bununla ilgili seo şirketiyle görüşerek gerekli düzenlemeler yapmasını talep ediyorsunuz

Cevap : Sorunuzdaki nace kodunun uygun olacağı görüşündeyiz.Ancak konu hakkında VD den de bilgi alınız. Gelir vergisi indirimi aşağıdaki madde metnindeki tanımlama ya göre yapılır. Diğer indirimler GVK Madde 89 /13 Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, YAZILIM, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin MÜNHASIRAN BU FAALİYETLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN %50'Si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ) ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı , bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.